Jsem součástí

Chcete být spoluinvestorem
výjimečného projektu?
Splňte si sen...

Patrik Gančarčík, MBA
+420 774 266 281
patrik.gancarcik@ostravskezahrady.cz

PP Financial Inc.
Smart innovation center | 4. patro
28. října 3388/111a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Ostravské zahrady s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 09740341, Vedena u Městského soudu v Praze, spis. složka C 341548

Jsem součástí

Chcete být spoluinvestorem
výjimečného projektu? Splňte si sen...

Patrik Gančarčík, MBA
+420 774 266 281
patrik.gancarcik@ostravskezahrady.cz

PP Financial Inc.
Smart innovation center | 4. patro
28. října 3388/111a
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Ostravské zahrady s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 09740341,
Vedena u Městského soudu v Praze, spis. složka C 341548